jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
KUNSTFABRIK
nástěnky

360
VSA


Copyright 2024

Visit Jan's profile on Pinterest.

Půda Theatre was actually operating, with short breaks between years 1999 - 2006 in the village of Slatina nad Úpou. They always had only one organized special performances in mid-summer local Birthfest. Sometimes ensemble go out onto by allied festival as a touring band. Unforgettable is then Opočenská station that survived the last one.

Divadlo Půda bylo reálně činné s malými přestávkami mezi lety 1999 - 2006 v obci Slatina nad Úpou. Vždy pořádalo jedno speciální představení v polovině léta v rámci místního Birthfestu. Občas soubor vyjel na spřízněný festival jako hostující soubor. Nezapomenutelná je pak Opočenská zastávka jež zůstala tou poslední.