jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
nástěnky

360
VSA


Copyright 2018

Visit Jan's profile on Pinterest.

Jan Dyntera: Lost Connections

Poslední dekádu se intenzivně věnuji problémům přerodu analogových a digitálních dat v sama sebe. Je to nakažlivé a všudypřítomné téma. Roste s námi a bují. Tolik k poezii všedního desetiletí.

Od roku 2015 pracuji na projektu "Lost Connections", který se týká informačního boomu a odcizení v čase digitálních technologií. Tento trend mě dlouhodobě zajímá, rád o něm přemýšlím, mluvím i píšu. Ostatně byl částečně i tématem mé doktorské práce na ITF v Opavě.

Koncept je založený na chybovém zobrazení Google search – Trending Serches, což je výběr z nejfrekventovanějších témat a frází internetu. To, co lidé hledají, co je "zajímá", to, co ilustruje náš současný svět. Nejedná se o nějaký výkřik do tmy, jde o veřejnou statistiku Googlu, kterou simuluji ve svém mobilním telefonu při omezeném připojení k síti. Obrazové informace jsou pak samotným softwarem dekonstruovány do podoby monochromatických ploch, a tak se nám také náhodně zobrazují na displejích. Výsledkem je výřez reality, dokument doby. Náhodná a nechtěná minimalistická hříčka na pozadí velkých slov.

To, co přináším do galerií, je zachycení prchavého okamžiku "čekání", toho nervózního času, kdy chceme konzumovat, sytit se dalšími a dalšími informacemi, obrazy, odkazy, které se nám ale nedostávají a my si ani neuvědomíme, že nám zatím na displeji defiluje, křičí a předvádí se jepičím životem obdařená geometrická krása. Vzít něco co je, a přitom není, jsem neobjevil, začal to Duchamp, přetvořil Beuys a další. Pro mě je důležitý záznam, dokument, metafora. Nic si nevymýšlím, ukazuji, odkazuji.

Nicméně v celém projektu je primární a důležitá vizuální stránka věci, použití moderních materiálů i způsob adjustace, obrazová i materiálová zkratka. Až na dřeň, dalo by se říci, v podání informace a prostých tvarů, stejně jako účelovosti. Bez jednoduché krásy není ta složitější patrná a naopak.

Jan Dyntera, Leden 2017

Souhrn projektů na téma krádež, odcizení, ztráta soukromí a chyba připojení v digitálních časech je peklo internetu, inferno screenu: "Screenferno"

Galerijně: Fotografic / Villa Pellé / M.v.s.Č.K.

http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7093 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7850 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7091 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7909 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_6871 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7874 copy.jpg