jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
KUNSTFABRIK
nástěnky

360
VSA


Copyright 2024

Visit Jan's profile on Pinterest.
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7093 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7850 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7091 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7909 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_6871 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7874 copy.jpg

Jan Dyntera: Lost Connections

Exhibited / Galerijně: Fotografic / Villa Pellé / M.v.s.Č.K.

AN

"Lost Connections" is project about our addiction on mobile phones and internet connection. The concept is based on the Google Searches error view - a selection of the most popular topics and phrases of the Internet. What people are looking for, what is "interested," what our current world illustrates. It's not a shout in the dark, it's public Google's statistics, which I'm simulating in my cellphone with a limited network connection. Image information is then deconstructed into monochromatic surfaces by the software itself, so we are also randomly displayed on the displays. What we get is a cut of reality, a document of the time. Random and unwanted minimalist pun on the background of big words.
I am photographically recording what people around the world can see on their phones or displays - a new reality and visuality, an abstract world that inadvertently makes up for software and hardware errors in our devices.

About Material and adjustation: Printed on the reverse side of the plexiglass, simulated screens and displays. From a distance, the image is bright with almost pure color surfaces. The detail-captured RGB raster combines the final color impression (based on the imperfections of the human eye) - in closer look, the three-dimensional feeling and illusion of the restless floating air background.

CZ

Poslední dekádu se intenzivně věnuji problémům přerodu analogových a digitálních dat v sama sebe. Je to nakažlivé a všudypřítomné téma. Roste s námi a bují. Tolik k poezii všedního desetiletí.

Od roku 2015 pracuji na projektu "Lost Connections", který se týká informačního boomu a odcizení v čase digitálních technologií. Tento trend mě dlouhodobě zajímá, rád o něm přemýšlím, mluvím i píšu. Ostatně byl částečně i tématem mé doktorské práce na ITF v Opavě.

Koncept je založený na chybovém zobrazení Google search – Trending Serches, což je výběr z nejfrekventovanějších témat a frází internetu. To, co lidé hledají, co je "zajímá", to, co ilustruje náš současný svět. Nejedná se o nějaký výkřik do tmy, jde o veřejnou statistiku Googlu, kterou simuluji ve svém mobilním telefonu při omezeném připojení k síti. Obrazové informace jsou pak samotným softwarem dekonstruovány do podoby monochromatických ploch, a tak se nám také náhodně zobrazují na displejích. Výsledkem je výřez reality, dokument doby. Náhodná a nechtěná minimalistická hříčka na pozadí velkých slov.

To, co přináším do galerií, je zachycení prchavého okamžiku "čekání", toho nervózního času, kdy chceme konzumovat, sytit se dalšími a dalšími informacemi, obrazy, odkazy, které se nám ale nedostávají a my si ani neuvědomíme, že nám zatím na displeji defiluje, křičí a předvádí se jepičím životem obdařená geometrická krása. Vzít něco co je, a přitom není, jsem neobjevil, začal to Duchamp, přetvořil Beuys a další. Pro mě je důležitý záznam, dokument, metafora. Nic si nevymýšlím, ukazuji, odkazuji.

Nicméně v celém projektu je primární a důležitá vizuální stránka věci, použití moderních materiálů i způsob adjustace, obrazová i materiálová zkratka. Až na dřeň, dalo by se říci, v podání informace a prostých tvarů, stejně jako účelovosti. Bez jednoduché krásy není ta složitější patrná a naopak.

Jan Dyntera, Leden 2017

Souhrn projektů na téma krádež, odcizení, ztráta soukromí a chyba připojení v digitálních časech je peklo internetu, inferno screenu: "Screenferno"