jan@dyntera.com

SCREENFERNO
DYNTERNET
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
instasvět
nástěnky
360

VSA


Copyright 2015

Visit Jan's profile on Pinterest.

Jan Dyntera: Lost Connections

Poslední dekádu se intenzivně věnuji problémům přerodu analogových a digitálních dat v sama sebe. Je to nakažlivé a všudypřítomné téma. Roste s námi a bují. Tolik k poezii všedního desetiletí.

Od roku 2015 pracuji na projektu "Lost Connections" o informačním boomu a odcizení v čase digitálních technologií. Tento trend mě dlouhodobě zajímá, rád o něm přemýšlím, mluvím i píšu. Ostatně byl částečně i tématem mé doktorské práce na ITF v Opavě.

Koncept je založený na chybovém zobrazení Google Searches - jde o výběr z nejfrekventovanějších témat a frází internetu. To, co lidé hledají, co je "zajímá", to co ilustruje náš současný svět. Není to nějaký výkřik do tmy, jde o veřejnou statistiku Googlu, kterou simuluji ve svém mobilu při omezeném připojení k síti. Obrazové informace jsou pak samotným softwarem dekonstruovány do podoby monochromatických ploch, a tak se nám také náhodně zobrazují na displejích. To co dostáváme je výřez reality, dokument doby. Náhodná a nechtěná minimalistická hříčka na pozadí velkých slov.

Nicméně v celém projektu je primární a důležitá vizuální stráka věci, použití moderních materiálů i způsob adjustace, obrazová i materiálová zkratka. Až na dřeň, dalo by se říci, v podání informace a prostých tvarů, stejně jako účelovosti. Bez jednoduché krásy není ta složitější patrná a to je dobře.

Jan Dyntera, Leden 2017

Souhrn projektů na téma krádež, odcizení, ztráta soukromí a chyba připojení v digitálních časech nazývám jednoduše: "Screenferno"

o výstavě projektu

http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7093 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7850 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7091 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7909 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_6871 copy.jpg
http://www.dyntera.com/files/gimgs/th-117_IMG_7874 copy.jpg