jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
nástěnky

360
VSA


Copyright 2022

Visit Jan's profile on Pinterest.


CZ

Jan Dyntera se noří do hlubin virtuálního prostoru, aby zkoumal dekonstrukci obrazu často vyhledávaných pojmů a následně představil abstrahovanou vizuální stránku internetového vyhledávání. Ve výsledku je pro něho primární a důležitá vizuální stránka věci, použití moderních materiálů i způsob adjustace, obrazová i materiálová zkratka.

Autor se dlouhodobě zabývá prolínáním analogového a digitálního světa a hledá, jak rozšířit výrazové možnosti fotografie. Žije a pracuje v Praze.

AN

Jan Dyntera dives into depths of virtual space to explore deconstruction of image of most popular search terms to introduce the abstract visual version of it. In critical moments of connection loss, various pictures are transformed into simple monochromatic patchworks which are then converted by the artist into abstract images using a specific method and large format camera.

Dyntera explores interactions of analog and digital and searches for new methods of expression in modern photography. He lives and works in Prague.