jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
nástěnky

360
VSA


Copyright 2022

Visit Jan's profile on Pinterest.

“Tell him that we fucking reprogrammed reality. Tell him that language is a virus and that religion is an operating system and that prayers are just so much fucking spam. Tell him or I'll fucking kill you.”

Řekni mu, že jsme přeprogramovali realitu. Řekni mu, že jazyk je virus a náboženství je operační systém a motlitby nejsou nic než přiblblá náhražka. Řekni mu to nebo tě kurva zabiju.