jan@dyntera.com

SAATCHI BAY
SCREENFERNO
DYNTERNET
INSTAWORLD
Fiskulet
Uměníčko
Nohill Bikes
nástěnky

360
VSA


Copyright 2022

Visit Jan's profile on Pinterest.

_
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

JAK SE POSUNOUT DÁL / HOW TO MOVE FORWARD
GALERIE FOTOGRAFIC, Stříbrná 2, 110 00 Praha 1
22. 3. – 6. 5. 2018 / otevřeno út–ne 13–18 h

___________________________________________________________________________________

Jak se posunout dál? Jak se stát superhrdinou? Jak vyrobit máslo a zhubnout stehna? V jedinečném projektu pro Galerii Fotografic se Jan Dyntera noří do hlubin virtuálního prostoru, aby zkoumal dekonstrukci obrazu často vyhledávaných pojmů a následně pak představil abstrahovanou vizuální stránku internetového vyhledávání. V kritickém momentu ztráty připojení se z rozličných obrázků stávají jen monochromatické plochy, které Dyntera specifickým způsobem za pomocí velkoformátového fotoaparátu přenáší do abstraktních fotografií. Výsledné barevné obrazce však „posouvá dál“ a zamýšlí se co, jak a proč vyhledáváme, do jaké míry věříme internetovým zdrojům včetně všeobjímajících fake news, jaký dopad má digitalizace na jedince či jak bude vypadat internet budoucnosti.

How to move forward? How to become a superhero? How to make butter or how to slim thighs? In his unique project for Fotografic, Jan Dyntera dives into depths of virtual space to explore deconstruction of image of most popular search terms to introduce the abstract visual version of it. In critical moments of connection loss, various pictures are transformed into simple monochromatic patchworks which are then converted by the artist into abstract images using a specific method and large format camera. Dyntera however “moves the resulting image forward” as he contemplates over obvious questions of what, how and why we browse the net, to what extent we believe in internet sources, including widespread fake news, what is the impact of digitization on individuals or how the internet will look like in the future.